Starditoetus

Lipsufabrik OÜ on saanud EAS Starditoetust perioodile 2014-2020 koostöös Euroopa Regionaalarengu Fondiga projekti: Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine raames, kokku 13.700€. Toetust kasutati uute seadmete ostmiseks.

Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine

Osaühingut Lipsufabrik toetavad EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond, perioodil 2019 kuni 2021 alljärgneva projekti raames:

„Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine“

Meetme eesmärgiks on valdkonna ekspordisuutlikkuse tõstmine, sh ettevõtjate osalemine rahvusvahelistes võrgustikes ning rahvusvahelistel kontaktüritustel.

Projekti kogumaksumus on 70 138.40 € millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 21 041,52 €